Prodavac

Prodaju putem ove mrežne prodavnice vrši:

“Hidroinženjering & Economic” d.o.o.
Svetosavska 95
78252 Glamočani, Laktaši
u daljem tekstu diskont.ba

Kupac

Kupac je svaki posjetilac koji posjeti mrežnu prodavnicu, izvrši kupovinu, pošalje narudžbu i istu plati pouzećem ili plaćanjem po predračunu (virman).

Opšti uslovi

Kupoprodaja proizvoda se zaključuje u trenutku kada Prodavac evidentira uplatu po narudžbi na svom računu, ukoliko se plaćanje obavlja preko banke. Ako se plaćanje obavlja pouzećem, kupoprodaja proizvoda se zaključuje u trenutku plaćanja.

 • Kupovina sa ove mrežne prodavnice trenutno je moguća samo u Bosni i Hercegovini, te se dostava vrši samo na području Bosne i Hercegovine
 • Kupac mora biti punoljetna osoba. U ime i za račun maloljetne osobe narudžbu može zaključiti staratelj ili zakonski zastupnik. U ime djelimično poslovno sposobnih osoba narudžbu može zaključiti staratelj ili zakonski zastupnik. Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se postupa suprotno ovim odredbama
 • Kupci su dužni dati potpune i tačne podatke koji su traženi u obrascu prilikom narudžbe.
 • Prodavac zadržava pravo, bez prethodne najave, mijenjati opšte uslove, asortiman i cijene proizvoda, kao i sve ostale podatke na ovoj mrežnoj prodavnici.
 • Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu nastati na uređajima koji omogućuju pristup ovoj internet prodavnici, kao i podacima koji su pohranjeni na tim uređajima, ukoliko je ista nastala zbog protivpravnih aktivnosti trećih lica (hakerski napadi, virusi, trojanci,…)
 • Rok za uplatu sredstava je 15 dana od datuma narudžbenice, ukoliko je kao način plaćanja izabrano plaćanje putem banke. Ukoliko u navedenom roku nije izvršena uplata, narudžba se stornira, osim ako se kupac i prodavac nisu drugačije dogovorili.

Uslovi kupovine

 • Kupovina se može zaključiti samo ako kupac popuni sve lične podatke, na za to predviđenom mjestu. Prilikom popunjavanja Kupac je dužan dati kompletne i tačne podatke.
 • Odabir željenog proizvoda vrši se klikom na dugme Dodaj u korpu. Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda kojeg trenutno nema na zalihama, Prodavac će kontaktirati kupca radi zajedničkog dogovora o daljem postupanju (zamjena proizvoda drugim ili sličnim, smanjenje narudžbe za sporni iznos ili isporuka proizvoda čim se pojavi na zalihama)
 • Sve navedene cijene u ovoj internet prodavnici su u konvertibilnim markama (BAM, KM) sa uračunatim PDV-om. Navedene cijene važe samo na ovoj mrežnoj prodavnici, te se iste mogu razlikovati u odnosu na cijene u prodajnim centrima.

Iako se ulažu napori da cijene budu tačne, može se dogoditi da podatak o cijeni nije tačan. U tom slučaju, ili u slučaju da se cijena promijeni prilikom obrade narudžbe, prodavac će kupcu ponuditi rješenje prihvatljivo za obe strane, a ukoliko se ne postigne dogovor, prodavac će omogućiti kupcu odustajanje od kupovine tog proizvoda ili čitave narudžbe.

Način plaćanja

Kupac naručenu robu može platiti na dva načina:

 • pouzećem
 • plaćanje po predračunu

Kod plaćanja pouzećem, naručene proizvode plaćate prilikom preuzimanja iste. Prilikom primopredaje proizvoda, Kupac je dužan provjeriti da li postoje eventualna oštećenja.

Kod plaćanja po predračunu, na elektronsku adresu (e-mail) kupca će stići predračun sa svim neophodnim instrukcijama za plaćanje.

Roba ostaje u vlasništvu Prodavca sve dok se ne izvrši komplenta uplata po predračunu, čak i u slučaju da su proizvodi već dostavljeni Kupcu.

Uz robu se dostavlja račun i garancija za kupljene proizvode.

Odustajanje od kupovine, vraćanje robe

Kupac može odustati od kupovine u roku 7 dana od dana dostave robe. U tom slučaju Kupac je dužan Prodavca pismeno obavijestiti o odustajanju od narudžbe putem elektronske pošte. Kupac dužan robu vratiti u roku 7 dana od datuma obavještenja i tada Kupac snosi sve troškove povrata robe Prodavcu. Roba mora biti neoštećena, nekorištena, u originalnoj neotvorenoj ambalaži. Uz robu neophodno je priložiti i izdati račun.  Roba se vraća na adresu koja je navedena na računu.

Ukoliko se roba vraća u periodu od 7 dana od dana dostave, zbog naknadno uočenih nedostataka, Prodavac će Kupcu refundirati puni iznos cijene proizvoda (vrijednost proizvoda i dostave). Ukoliko se roba vraća po drugim osnovama, Prodavac će Kupcu vratiti iznos vrijednosti robe umanjen za transportne troškove.

Prodavac Kupcu vraća kompletan uplaćeni iznos u roku od 15 dana od datuma zaprimanja proizvoda.

Garancija na isporučene proizvode

Svi proizvodi kupljeni na ovoj mrežnoj prodavnici imaju garanciju za kvalitet. Dužina garantnog roka zavisi od tipa proizvoda. Garancija se ostvaruje garantnim listom i kopijom računa. Svi tvornički kvarovi i nedostatci koji su nastali u garantnom roku biće otklonjeni besplatno. Servis za sve proizvode je obezbjeđen i u vangarantnom roku.

Garancija ne vrijedi u sledećim slučajevima:

 •  nepoštovanje uputstava za upotrebu
 •  popravak koji je obavila neovlaštena osoba
 •  ugradnja neoriginalnih dijelova proizvoda
 •  nemarno postupanje sa proizvodom
 •  oštećenja nastala zbog mehaničkog udarca krivicom kupca odnosno treće osobe
 •  nepravilne ugradnje i korištenja aparata
 •  upotreba aparata u profesionalne svrhe

Rok isporuke i cijena dostave

Sva roba se isporučuje u roku 2-10  dana od datuma narudžbe. Ukoliko diskont.ba nije u mogućnosti da isporuči naručeni proizvod u navedenom roku, kontaktiraće Kupca u roku 24 sata.

Cijena dostave je 9,02KM (sa uračunatim PDV-om) po narudžbi. Dostava se vrši samo radnim danima.

Ako je proizvod nedostupan na diskont.ba, to ne znači da isti nije dostupan u prodajnim centrima Hidroinženjering & Economic i obrnuto, ako je proizvod dostupan na diskont.ba to ne znači da je isti dostupan i u prodajnim centrima Hidroinženjering & Economic.

Proizvodi se dostavljaju na adresu koju je Kupac naveo prilikom zaključenja kupovine. Dostava podrazumijeva dostavljanje proizvoda na naznačenu adresu, ali ne uključuje unos u stan i priključenje proizvoda.

Proizvode može preuzeti samo punoljetna osoba, kupac ili osoba koju on ovlasti. Prilikom preuzimanja, kupac ili osoba koju on ovlasti preuzima račun, garantni list, te navodi svoje ime i prezime i datum zaprimanja.

Privatnost

U diskont.ba mi cijenimo Vašu privatnost.

Prodavac će čuvati prikupljene poratke o kupcu u onom obimu i onom vremenskom periodu koji je neophodan da bi se obezbijedio optimalan nivo usluge, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Pristup podacima imaće samo ovlaštena lica Prodavca i isti neće biti prosleđivani trećim licima. Ovlaštene treće strane mogu imati potrebu pristupa nekim ličnim podacima. Diskont.ba mora dostaviti Vaše ime, prezime, adresu i broj telefona kompaniji koja će vršiti dostavu proizvoda. Diskont.ba ograničava tim trećim stranama pristup i korištenje Vaših ličnih podataka.

Upotreba “kolačića” (eng. cookies)

Ova mrežna prodavnica koristi “kolačiće” kako bi poboljšala korisničko iskustvo na našim stranicama. “Kolačić” je tekstualna datoteka koja se snima na vaš hard disk. “Kolačići” se ne mogu koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaš kompjuter. Diskont.ba koristi samo “kolačiće” koji su nastali i koriste se samo od strane diskont.ba.

Promjenom podešavanja vašeg internet pretraživača možete isključiti korištenje “kolačića”, ali u tom slučaju možda nećete biti u mogućnosti koristiti pojedine segmente mrežne prodavnice diskont.ba.

Poeni i kuponi

Kupovinom na mrežnoj prodavnici diskont.ba možete skupiti poene koje kasnije možete konvertovati u kupone.  Kupovinom svakog proizvoda, osim onih koji su na akciji ili kojima je već odobren neki vid popusta, Kupac skuplja poene. Kupovinom u iznosu od 40KM dobija se jedan poen, a jedan poen se može konvertovati u kupon od jedne konvertibilne marke. Poeni se dodjeljuju svakom kupovinom u odnosu na ukupnu vrijednost robe. Skupljeni poeni nemaju rok trajanja i ne moraju se odmah pretvoriti u kupone. Iako se ovako dobijeni kuponi mogu koristiti odmah, nećemo prihvatiti njihovo korištenje 30 dana od datuma izvršene kupovine. Ovo se radi preventivno zbog izbjegavanja eventualnih zloupotreba. Od trenutka kada se poeni konvertuju u kupone, rok za iskorištavanje tih kupona je jedna godina.

Popust na proizvode može se ostvariti i pomoću programa preporučivanja. Nakon izvršene dvije kupovine, Kupac može slati pozivnice svojim prijateljima i poznanicima. Za svakog poznanika ili prijatelja, koji prihvati poziv i obavi kupovinu, Kupac ostvaruje kupon koji donosi 2% popusta. Pozvani prijatelj ili poznanik takođe dobija kupon koji donosi 2% popusta. I Kupac i pozvani prijatelj nezavisno koriste svoje kupone na svoje kupovine i svako dobija 2% od svoje kupovine kada primjeni kupon.

Komunikacija

Sva komunikacija između Kupca i Prodavca odvija se putem elektronske pošte ili putem telefona. Samo komunikacija koja se obavlja putem elektronske pošte smatra se zvaničnom i obavezujućom.

Obavještenja i reklamne elektronske poruke koje Prodavac šalje Kupcu biće jasno naznačene kao reklamne poruke. Prodavac će bezuslovno poštovati želju kupca da ne prima reklamni i promotivni materijal.

Oslobađanje od odgovornosti

Prodavac ulaže napore da održi ažurnost i tačnost podataka na diskont.ba.

I pored toga, karakteristike proizvoda, opis, cijena i dostupnost na zalihama se mogu promijeniti veoma brzo tako da Prodavac ne uspije na vrijeme ažurirati stanje na diskont.ba. U tom slučaju, Prodavac će kontaktirati Kupca, obavijestiti ga o promjenama i omogućiti mu zamjenu sa drugim proizvodom, povrat dijela novca za nedostajući proizvod ili otkazivanje čitave porudžbine.

Sve fotografije artikala su simbolične i ne odražavaju karakteristike proizvoda.

Sadržaj mrežne prodavnice diskont.ba je podložan čestim izmjenama, bez prethodne najave.

Mrežna prodavnica diskont.ba može biti privremeno nedostupna zbog tehničkih poteškoća.

Korištenje i pretraživanje ove mrežne prodavnice obavljate na vlastiti rizik. Diskont.ba ne garantuje da nema grešaka na ovoj stranici, informacijama, on-line programima ili bilo kojim drugim uslugama koje se pružaju preko ove mrežne prodavnice, kao ni da se korištenje ove mrežne prodavnice neće odvijati bez prekida. Diskont.ba se izričito odriče svake odgovornosti koja se odnosi na gore navedene slučajeve, uključujući, bez ograničenja, ono što se odnosi na tačnost, uslove, trgovanje i prikladnost za određenu svrhu.

Bez obzira na sve šta je na ovoj web stranici, diskont.ba ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za bilo kakve gubitke dobiti ili dohotka, indirektne, specijalne ili slučajne, posljedične i slične štete koje su se dogodile usled korištenja ove mrežne prodavnice ili zbog korištenja drugih usluga preporučenih preko ove web stranice.

Veze prema trećim stranicama

Diskont.ba može koristiti veze prema stranicama neke treće strane. Te povezane stranice nisu pod kontrolom diskont.ba te diskont.ba ni na koji način nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve stranice ili bilo koje druge stranice koja je s njom povezana. Diskont.ba ne pruža nikakvu garanciju za firme ili proizvode koji se nude na tim vezama.

Ako želite pristupiti bilo kojoj stranici s kojom je naša mrežna prodavnica povezana, to činite na vlastiti rizik i odgovornost.

Intelektualno vlasništvo

Tekstovi, šeme, crteži, baze podataka i svi drugi sadržaji na ovoj mrežnoj prodavnici, kao i sama mrežna prodavnica, zaštićeni su autorskim pravima. Neka imena, znakovi i logotipovi koji se koriste na ovoj mrežnoj prodavnci su zaštićena imena ili trgovački nazivi.

Ništa dvosmisleno niti nedorečeno na ovoj stranici ne može poslužiti kao osnov za davanje bilo kakvog odobrenja ili prava na korištenje bilo kojeg zaštićenog imena ili marke proizvoda, prikazanog na ovoj web stranici, bez prethodnog pismenog odobrenja diskont.ba ili strane koja posjeduje pravo na to ime ili marku.

Zabranjeno svako umnožavanje, prilagođavanje,  korištenje cijele web stranice, ili bilo kojeg njenog zaštićenog dijela, u bilo kojem obliku.

Odobrenje korištenja

Dopušteno je korištenje podataka sa ove mrežne prodavnice za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da prihvatate naša upozorenja, odredbe i uslove. Nije dopušteno ni na koji način kopirati, reprodukovati, izdavati, prenositi, slati ili distribuirati sadržaj ove mrežne prodavnice, uključujući tekst, slike, audio i video zapise za javne ili komercijalne svrhe bez pismenog odobrenja. Isto tako se zabranjuje korištenje sadržaja ove mrežne prodavnice u okviru bilo koje druge mrežne prodavnice ili internet stranice.

Pristanak korisnika

Pristupanje i korištenje ove mrežne prodavnice podrazumijeva sporazum i prihvatanje, bez bilo kakvih izmjena, ovdje navedenih upozorenja, odredbi i uslova.

Dodatno, kao uslov korištenja ove mrežne prodavnice, Vi garantujete mrežnoj prodavnici diskont.ba da ovu mrežnu prodavnicu nećete koristiti u nezakonite, nemoralne ili zabranjene svrhe, odnosno one koje nisu u skladu s ovdje navedenim odredbama, uslovima, upozorenjima i odgovarajućim zakonskim propisima.

Pritužbe i sporovi

Pritužbe i reklamacije se mogu poslati elektronskom poštom ili poštom na adresu navedenoj na računu. Prodavac i Kupac će sve međusobne sporove nastojati rješiti sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja. Ukoliko se spor ne može riješiti sporazumno, nadležan je stvarno nadležan sud u mjestu sjedišta Prodavca.